Co cię nie zabije, to cię wzmocni.

  • wzmocnić ‑nię ‑nisz pf, impf wzmacniać = to strengthen, reinforce