Co ci strzeliło do głowy, żeby tu teraz przychodzić?

  • strzelić ‑lę ‑lisz pf, impf strzelać = 1] to shoot/fire (weapon) 2] net (goal) 3] pop 4] backfire
  • co ci strzeliło do głowy? = lit, what shot/popped to your head? = what (the hell) were you thinking? what’s gotten into you (to have acted so foolishly).