Ciężko pracujemy, żeby nadrobić stracony czas. (Sentence Note)

  • nadrobić 1] (nad-robić) ‑bię ‑bisz pf, impf nadrabiać = to make up, do (lessons), catch up on. ~ miną put a good face on s.t.
  • nadrobić 2] (na-drobić) ‑bię ‑bisz pf +Gen = to crumble an amount of