Cierpliwość jest cnotą, której nie posiadam.

cnota cnót f.noun = virtue