Chyba rozumiem, pod jaką jesteś presją. (Sentence Noun)

Note: presja (f. noun) = pressure (in a situation)