Chyba kończą się nam pieniądze. (Sentence Note)

  • kończyć (-czę -czysz) (impf), (pf) skończyć (transitive) = to finish. (intransitive) + się be finished, come to an end
  • koniec (-ńca) (mi noun) = the end
  • końcowy (adj of koniec) = final, end
  • końcówka (-wek) (f noun) = (grammatical) ending