Chwała podąża za cnotą jak by była jej cieniem.

  • cnota cnót f.noun = virtue
  • podążyć ‑żę ‑żysz pf, impf podążać +do+G = to head to, +za+Instr = hasten after. +Instr = head along (a path).
  • podążyć w czyjeś ślady = follow in s.o.'s footsteps