Chory człowiek wymagał stałej opieki.

  • wymagać ‑am ‑asz impf +Gen = 1] to demand 2] require