Choroba zazwyczaj ma sporo przyczyn, nie tylko jedną. (Sentence Note)

  • przyczyna (f noun) = a reason
1 Like