Chodźmy potańczyć.

  • tańczyć ‑czę ‑czysz impf, pf potańczyć or zatańczyć = to dance
  • potańczyć = somewhat idiomatic and often used in the context of modern music/dancing.