Chodzenie do szkoły w czasie szczytu jest męczące i nieprzyjemne. (Sentence Note)

  • męczący = active aj = tiring, wearying, wearisome