Chodzą słuchy, że znalazła nową pracę.

  • słuch mi.noun = 1] (one’s) hearing 2] audition
  • Chodzą słuchy = phrase = there are rumours / the word is / there’s talk