Chłopcy pozostaną chłopcami. (Sentence Note)

pozostać -stanę -niesz (pf), (impf) pozostawać -staję -jesz = to remain, stay, be left