Chłopak zaczął hałasować.

  • hałasować ‑suję ‑jesz impf, pf zahałasować = to make noise, make a racket