Chirurg przekonał mnie do poddania się operacji przeszczepu.

  • poddać ‑dam ‑dasz ‑dadzą ‑daj pf, impf poddawać ‑daję ‑jesz ‑dawaj +D subject to.
  • & się = to give in to, yield to, succumb to
  • przeszczep mi.noun = a graft, transplant
  • operacji przeszczepu = transplant/graft operation