Chciałbym, żeby mnie było stać na posłanie córki na uniwersytet z Ivy League.

  • było mnie stać = I could afford
  • na posłanie = to send