Chciałbym zająć ci chwilę.(Sentence Note)

Notes: zająć (-jmę -miesz) (pf), (impf) zajmować (zajmuję -jesz) = to … occupy, take over, seize (territory).