Chciałbym wszystko wyjaśnić, ale myślę, że nie mamy tyle czasu. (Sentence Note)

  • wyjaśnić (-nię -nisz) (pf), (impf) wyjaśniać = to explain, clarify. ~ się be explained, become clear
  • wyjaśnienie (noun) = explanation, clarification
  • objaśnić (-nię -nisz) (pf), (impf) objaśniać = to explain, interpret
  • objaśnienie (noun) = explanation, interpretation
  • jasny (adj) = clear, bright, plain, evident, light, fair-haired. piwo jasne lager. (adv) jasno or jaśnie. (comp adv) jaśniej