Chciałbym wiedzieć, jak to uruchomić.(Sentence Note)

  • uruchomić -mię -miesz (pf), uruchamiać = to set in motion, launch, activate
1 Like