Chciałbym umieć zlikwidować swoje konto na Facebooku.

likwidować ‑duję ‑jesz impf, pf zlikwidować = 1] to liquidate, eliminate, erase 2] (perf) kill (colloq) 3] (impf) drive someone away (cause them to leave)