Chciałbym umieć wymyślić, jak pokonać system. (Sentence Note)

wymyślić -lę -lisz (pf), (impf) wymyślać = 1] think up, devise, contrive, invent.
2] + Dative = to berate, verbally abuse