Chciałbym tylko zawiadomić, że nie mogę być na spotkaniu dziś po południu.(Sentence Note)

  • zawiadomić -mię -misz (pf), (impf) zawiadamiać = to notify, let know, inform
  • wiadomość (f noun, often plural) = (piece of) news, message. (plural) = the news