Chciałbym spróbować to zrobić samodzielnie.

  • samodzielny aj - independent, self‑reliant. av samodzielnie