Chciałbym się przydać do czegoś. (Sentence Note)

Note: przydać (-dam -dasz -dadzą) (pf), (impf) przydawać (-daję -jesz) +Gentive = to add to. ~ się = to be of use +Dative = to, come in handy