Chciałbym rozgryźć, jak to naprawić. (Sentence Note)

  • rozgryźć -gryzę -ziesz -gryzł -gryźli (pf), (impf) rozgryzać = 1] bite in two, gnaw apart. 2] solve, figure out, crack it
  • gryźć (gryzę -ziesz gryzł gryźli) (impf), (pf) ugryźć or pogryźć = bite, gnaw
1 Like