Chciałbym opowiedzieć o mojej miłości.

  • opowiedzieć ‑wiem ‑wiesz ‑wiedzą pf, impf opowiadać = to tell, narrate, recount.
  • & się za+Instr = espouse, come out in favor of