Chciałbym coś z tobą przedyskutować. (Sentence Note)

  • przedyskutować ‑tuję ‑jesz pf = to conclude discussion
  • dyskutować ‑tuję ‑jesz impf, pf podyskutować +o+Loc = to discuss, debate, argue