Chciałbym ci tylko powiedzieć, że cię nie zawiodę.

  • zawieść ‑wiodę ‑wiedziesz ‑wiódł ‑wiodła ‑wiedli pf, impf zawodzić ‑dzę ‑dzisz zawodź = 1] lead to. 2] disappoint, let down, betray. 3] intone, wail.
  • & się (+ na + Loc) = to be disappointed (with)