Chciałbym być młodszy. (Sentence Note)

  • młody aj = young. comp aj młodszy = younger.
  • adv = młodo. comp adv = młodziej