Chciałbym, by Tom zabrał mnie do domu. (Sentence Noun)

Note: zabrać (-biorę -bierzesz) (pf), (impf) zabierać = to take along. ~ się do+Genitive = to undertake, begin, start, go off (to). ‘Zabieram się do zoo’ = I’m taking myself off (going) to the zoo.

3 Likes