Chciała ściąć włosy, ale jej mama nie pozwoliła.

  • ściąć zetnę ‑niesz pf, impf ścinac = 1] cut down, fell, cut off 2] exact (taxes),