Chciał uczynić żonę szczęśliwą, ale nie mógł.

  • czynić ‑nię ‑isz impf, pf uczynić = to do, make, render (a service)