Chcemy zostać tacy, jak jesteśmy.(Sentence Note)

  • taki (taka takie tacy) (pronoun adj) = such (as), so.