Chcemy tylko zadać mu kilka pytań na temat tego, co zrobił w ostatni weekend. (Sentence Note)

  • zadać -dam -dasz -dadzą (pf), (impf) zadawać -daję -jesz = 1] to give 2] pose (question, task), 3] inflict (blow).
  • & się + z + Instrumental = to hang around with