Chcecie się pobrać? (Sentence Note)

NOTE: pobrać (-biorę -bierzesz) (pf), (impf) pobierać = to collect (taxes), to draw (blood, stipend). + się = to get married, to wed