Chcę żebyś ruszył jutro samolotem do Bostonu. (Sentence Note)

  • ruszyć ‑szę ‑szysz pf, impf ruszać trans = to move, touch. get underway