Chcę uczynić cię szczęśliwym.(Sentence Note)

NOTE: czynić (-nię -isz) (imperf), (perf) uczynić = do, make, render (a service)