Chcę uczynić cię szczęśliwą. (Sentence Note)

NOTE: czynić (-nię -isz (imperf.), (perf.) uczynić = do, make, render (a service)