Chcę się samemu zastanowić. (Sentence Note)

  • zastanowić (-wię-wisz) (pf), (impf) zastanawiać = to give pause. ~ się nad + Instrumental = to consider, ponder, give thought to, reflect on, wonder about
  • zastanowienie = (noun) = consideration, reflection, thought
  • zastanawiający = (adj) = thought-provoking