Chcę napić się kawy. (Sentence Note)

  • napić się ‑piję ‑jesz impf + Gen = have a drink of