Charles zawsze idzie po linii najmniejszego oporu. (Sentence Note)

  • najmniejszy = superl aj of mały = the slightest, the smallest
  • najmniej = superl av of mało = the least