Ceny nieruchomości idą w górę.

  • nieruchomość f.noun fixedness. plural = real estate