Ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

  • powiadomienie n.noun = information, notification
  • ulec ulegnę ‑niesz uległ or ulegnąć ‑nę ‑niesz pf, impf ulegać +Dat = undergo, yield to, be subject to, succumb to.
  • ulec zmianie = undergo change, be subject to change