Całym sercem cię popieram. (Sentence Note)

poprzeć (-prę -przesz -parł) (pf), (impf) popierać = to support, advocate, endorse