Całość jest większa niż suma poszczególnych części.

poszczególny aj = individual