Bywa surowy, ale bywa i łagodny.(Sentence Note)

  • łagodny (adj) = gentle, mild, placid (characteristic)
  • łagodzić (-dzę -dzisz -godź) (impf), (pf) ułagodzić, załagodzić or złagodzić = to placate, ease, alleviate, assuage, extenuate. relax (rule)
  • łagodnieć (-nieję -jesz) (impf), (pf) złagodnieć = to become mild or muted, abate (something unpleasant or severe becomes less intense or widespread)
  • łagodzący (active adj) = ameliorating, mitigating, extenuating