Byłoby szaleństwem wspinać się na tą górę zimą.

  • szaleństwo n.noun = madness, folly