Było wiele skarg na twoje zachowanie.

  • skarga f.noun = complaint, grievance