Byliśmy wykończeni z powodu tej pięciogodzinnej wycieczki.

pięciogodzinny aj = five‑hour‑long