Byłem nią rozczarowany. (Sentence Note)

  • rozczarowany = adjective = disappointed
  • rozczarowujący = active adjective = disappointing
  • rozczarować -ruję -jesz (pf), (impf) rozczarowywać -wuję -jesz = to disappoint. & się = to become disillusioned do + Genitive (with).
  • rozczarowanie = noun = a disappointment, a let down, an anti-climax